Het Sint Antoniusgilde is de oudste vereniging van Stiphout. De exacte oprichtingsdatum is niet bekend. De zilveren koningsvogel op het vest van de koning dateert uit 1610. Het oudste officiële document is getekend in 1711 maar vermoedelijk bestond het gilde al in de 15e eeuw.

Over ons

Het Sint Antoniusgilde is de oudste vereniging van Stiphout. De exacte oprichtingsdatum is niet bekend. De zilveren koningsvogel op het vest van de koning dateert uit 1610. Het oudste officiële document is getekend in 1711 maar vermoedelijk bestond het gilde al in de 15e eeuw.

Het gilde is een historische vereniging waarbij gezelligheid, broederschap en onderling samenzijn voorop staat. Als gilde dragen wij graag bij aan de gemeenschapszin van ons dorp Stiphout.

Antoniusgilde Stiphout heeft op dit moment 32 actieve leden, helaas zijn ons de laatste jaren verschillende gildebroeders ontvallen. Omdat de partners van onze actieve- en overleden gildebroeders graag mee doen en aanwezig zijn bij onze activiteiten hebben zijn we als iedereen er is zo’n 60 personen.

Sinds enkele jaren kunnen zowel mannen als vrouwen volwaardig lid zijn van ons gilde, voorheen was het alleen voor mannen mogelijk