Sint Antoniusgilde:

Oudste vereniging van Stiphout, de oprichtingsdatum is niet bekend. Wel is bekend dat in 1510 in de kerk van Stiphout een Sint Antoniusaltaar aan het Sacramentsaltaar werd toegevoegd. Het oudste attribuut is de Koningsvogel uit 1610. Door oorlog/brand en onzorgvuldig beheer, is door de tijd waardevol materiaal verloren gegaan.

Wel is er een Reglement ofwel een: Kaart van St. Antonius Gilde of Schutterij te Stiphout 16 oktober 1711 die begint met de volgende tekst:

Om een christelijke liefde ende vrinschappe onder onse naegebuerige ingesetenen te exerceren en gestand te doen houden soo is met aggreeginge van den hoochst geboren heere deser heerlijckheijt Stiphout van den heere drossaerd ende schepenen regenten derselver heerlijckheijt. beraemt en besloten, dat de vervallene gilde genaemt die St. Antonius Gilde alhier binnen dese heerlijckheijt sal worden herstelt ende gerestaureert in die staat als sij van vorige tijden is geweest te weten onder expresse volgende pointen en conditiƫn. {30 REGLEMENTSPUNTEN}

Was getekend: A: Geboren baronesse van Leefdael douariere van Frittar Vrouwe van Croy en Stiphout

J. Makkalla de jonge drost S:M:P: 1711 Peter Hendrixc van Duijnhoven Schepen Willem Andriessen